Παρουσίαση του ΣΔΑΕΚ Δήμου Χανίων

Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Χανίων η ομάδα της ENVIROMETRICS παρουσίασε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2018 το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Χανίων.
Η παρουσίαση δεν επικεντρώθηκε μόνο στους κινδύνους αλλά ανέδειξε και τις ευκαιρίες για ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.