Σχετικά με εμάς

H ENVIROMETRICS από το 2002 εξειδικεύεται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της εταιρίας είναι η παρακολούθηση και μέτρηση αέριων ρύπων, ο μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Η ENVIROMETRICS εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών μέσω συνεχής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης και διαθέτει διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής που καλύπτει τις ανάγκες συμμόρφωσης βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, η εταιρία είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013), Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) καθώς επίσης και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018).

Η διαρκής επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. Σήμερα η ENVIROMETRICS διαθέτει διεπιστημονική ομάδα συνεργατών, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, για την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη των πελατών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων και έργων σε εθνικά συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα (HORIZON2020, ΓΓΕΤ). Τέλος, είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στα σημαντικότερα επιχειρηματικά και εμπορικά επιμελητήρια.

Η τεχνογνωσία μας και η αποδεδειγμένη εμπειρία μας σε πολυάριθμα σημαντικά προγράμματα μας καθιστούν τους κατάλληλους συμμάχους στον εντοπισμό βασικών ζητημάτων και την ανάπτυξη λύσεων υποστηρίζοντας τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους. Όλες οι υπηρεσίες μας καλύπτονται από ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης από την Lloyd's.