Παρουσίαση του ΠεΣΠΚΑ Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά

Στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά παρουσίαση δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καλών πρακτικών για την προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή.