Παρουσίαση του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάσθηκε στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συζητήθηκαν οι δράσεις με τα στελέχη της Περιφέρειας.