Αέρια ρύπανση: Επιστημονική και Νομοθετική προσέγγιση

Στις 15 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στον Βόλο ημερίδα με θέμα "Αέρια Ρύπανση: επιστημονική και νομοθετική προσέγγιση". Η ομάδα της ENVIROMETRICS μοιράστηκε την τεχνογνωσία της για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βιομηχανικών εκπομπών και οσμών.