Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων (EPD) της FIBRAN S.A.

H ENVIROMETRICS ήταν ο σύμβουλος που εμπιστεύτηκε η FIBRAN S.A. για την ανάπτυξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) και την δημιουργία Περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος (EPD) οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο μητρώο του αναγνωρισμένου φορέα The International EPD System. Τα προϊόντα που μελετήθηκαν ήταν η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας με εμπορική ονομασία FIBRANxps και FIBRANgeo αντίστοιχα. Η μελέτη βασίστηκε στους κανόνες του φορέα καθώς και στα πρότυπα ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025, ΕΝ 15804 και ΕΝ 16783 και περιλάμβανε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Για να δείτε το EPD του FIBRANxps πατήστε εδώ και του FIBRANgeo εδώ.