Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) του Ομίλου Ηρακλής

Η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) γίνεται ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ,
για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει στα εργοστάσια του στο Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας, με την υποστήριξη της ENVIROMETRICS. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.